Är ni i startgroparna för att komma igång med mer frekventa kundundersökningar än en gång per år, eller har ni börjat överväga att göra uppföljningar mot kunder efter till exempel leveranser, returer eller övriga ärenden? Från och med releasen i april för Dynamics 365 for Finance and Operations (D365FO), är steget för att komma igång med uppföljningar mot kunder baserat på olika händelser inte längre särskilt stort. Varför? Svaret är Microsoft Forms Pro + Flow.

Kundupplevelsen har blivit en allt viktigare faktor vid valet av vilken aktör vi väljer att köpa av, vilket ökar behovet och betydelsen av att följa upp kunders upplevelser. Utifrån den feedback vi samlar in kan vi skapa nya insikter och kontinuerligt förbättra och stärka kundupplevelsen. För de företag som till exempel står i startgroparna för ett sådant projekt men som inte kommit igång än och samtidigt inte vill göra en större initial investering erbjuder Microsoft Forms Pro ett lägre trappsteg. Genom att använda sig av de färdiga mallar som finns tillgängliga för att göra utskick triggade av vissa händelser kan man snabbt och enkelt komma igång.

En undersökning kan skickas ut manuellt antingen via email eller Flow, och vill man att det ska triggas av en händelse är det Forms Pro + Flow man ska titta närmare på. En undersökningen kan antingen skickas ut med en länk eller QR-kod.

I Microsoft Forms Pro finns det färdiga mallar för att exempelvis skicka undersökningar när:

  • Ett ärende är slutfört i D365FO
  • En försäljningsorder är slutförd i D365FO
  • Vid en knapptryckning på en fördefinierad knapp, till exempel ”Skicka uppföljning till kontaktperson” eller ”Skicka ut kundundersökning”, vilket kan ske från alla appar som använder CDS (Common Data Service).Exempel på hur det ser ut när du skapar en undersökning

blogg bild2release

Skapa en bättre uppföljning med Power BI

blogg bild3release

I tidigare releaser har vi kunnat använda Forms, Flow och Power BI tillsammans för att skapa en undersökning och sedan skicka insamlad data till Power BI, men från och med april releasen kan en undersökning triggas från en händelse i D365FO. Det är först när vi kopplar samman statistik från undersökningarna med statistik från D365FO som det börjar bli intressant. Vi kan till exempel undersöka korrelationer mellan kunders upplevelser och rekommendationsvilja med försäljningsstatistik. Det här kan skapa värdefulla insikter i verksamheten, men det viktigaste kan vara hur vi följer vilka effekter en förändring får, både i kundnöjdhet och omsättning.

I Dynamics 365 har vi möjligheten att bädda in Power BI i gränssnittet och presentera data efter målgruppens önskemål. Vi kan även skapa egna workspaces, till exempel för kundtjänst där vi presenterar den information som är viktigast för dem. Att bädda in Power BI i en sådan vy kan göra att kundtjänst snabbt kan agera på inkommande svar från en missnöjd kund.

Vilka händelser vill ni följa upp och vart vill ni presentera era insamlade svar?

Eftersom det numera går att koppla på Forms mot D365FO, D365 Sales och andra appar som använder CDS, gör det att vi kan skräddarsy både tillfällen då uppföljningarna ska skickas ut till en förbestämd mottagare, men också vart vi önskar presentera vår insamlade data. Vi kanske vill presentera svaren för kundtjänst i D365 Sales istället eller skapa en app i PowerApps där vi presenterar svaren för en särskild målgrupp.

Som vi märker finns det stora möjligheter med Microsofts Power Plattform bestående av PowerApps, Flow och Power BI och lägg där till Forms Pro. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en bättre kundupplevelse och dra nytta av det Power Plattform erbjuder.

Hör av er och sedan tar vi oss an första trappsteget tillsammans med Dynamics 365 for Finance and Operations.