Microsoft lanserade PowerApps i januari 2017 med syftet att hjälpa företag att arbeta effektivare. PowerApps är ett verktyg där man kan skapa, bygga, publicera och dela applikationer utan att behöva skriva någon kod. Med PowerApps kan man arbeta snabbare med en plattform som möjliggör dataintegrering och distribution inom Office 365 såsom exempelvis Sharepoint och Excel. Genom att använda verktyget, möjliggör det även för användaren att använda mallar för att kunna skapa en enkel och välanpassad applikation med lämpliga komponenter för det specifika ändamålet.

Nedan finns länkar på hur man går tillväga för att ladda ner PowerApps på din mobila enhet:

Vidare är PowerApps en plattform som är uppbyggd utav tre huvudkomponenter. Dessa kan beskrivas på följande sätt:

  • Applikationer för arbetsytor – inleder med din användarupplevelse och innefattar att skapa ett välanpassat gränssnitt med en tom arbetsyta som kan anslutas till uppemot 200 valfria datakällor.
  • Common Data Service (CDS) – är dataplattformen som medföljer PowerApps och skapar möjligheten att för dig som användare lagra och modellera kärnverksamhetsdata.
  • Modelldrivna applikationer – inleder med din datamodell och är uppbyggd utifrån dina kärnverksamhetsdata och processer i Common Data Service (CDS). Detta för att utforma formulär, vyer och andra komponenter som är relevanta för att bygga upp applikationen. Modelldrivna appar framställer dynamiska användargränssnitt som är kompatibelt för diverse enheter.

Mer information kring de olika alternativ som PowerApps erbjuder och kostnader för att använda verktyget hittar du här.

PowerApps och Dynamics 365

PowerApps är tillgänglig för Dynamics 365-applikationer, såsom D365 for Sales, D365 for Service och D365 for Marketing. Genom att dessa applikationer använder både PowerApps och Common Data Service (CDS) kan man utforma appar direkt mot kärnverksamhetsdata som används inom Dynamics 365 utan att det behövs integreras.

Mer information kring att skapa en lista i PowerApps hittar du här.

Den ekonomiska effekten av PowerApps och Microsoft Flow

 

pweraps

I en studie som Forrester har framställt, framgår det att företag kan minska utvecklingskostnader samt öka den övergripande affärseffektiviteten och avkastningen med PowerApps och Microsoft Flow. Läs studien här.

Crossformation mellan olika affärsområden

Under 2018 inleddes ett samarbete mellan Dynamics och Digital Execution på Acando, där idén var att utveckla en gemensam app i PowerApps för vår Dynamics-konferens som var i höstas.

Teamet bestod av Faraz Aknooni (Applikationskonsult inom Dynamics 365), Livan Aziz (Applikationskonsult inom Dynamics 365), Aref Halmstrand (Sharepoint utvecklare inom Digital Execution) och Michel Aazami (.Net & Sharepoint utvecklare inom Digital Execution). Framställningen av appen gjordes även i samverkan med Nette Wrede. Appen utvecklades under vår fritid och är resultatet av en crossformation mellan Dynamics och Digital Execution.

Avslutningsvis, visade det interna arbetet med att konstruera ett ”app-prov” att det går att samverka mellan affärsområden inom Acando. Vi kan vid ett fortsatt samarbete ta del av varandras kunskaper och erfarenheter för att på så sätt skapa en ännu mer dynamisk miljö. Det medför att vi blir mer konkurrenskraftiga inom våra specialistområden, men resulterar även till att vi kan effektivisera och utöka våra leveranser för våra kunder ute på marknaden.

Är du intresserad av att lära dig mer kring att skapa appar i PowerApps? Klicka här för att komma vidare till utbildningar. Eller kontakta oss om du behöver vägledning.