I D365 Field Service hanterar du arbetsorders rörande installation, reparation och underhåll som genomförs av personal på fältet. Ett lätt sätt att ha koll på dina tekniker, och för dom att hantera sina servicejobb. Men hur fungerar det egentligen?

Hantera arbetsorders med D365 Field Service

Du skapar antingen arbetsorders manuellt i kundtjänsten eller via dina tekniker på fältet eller automatiskt från kundavtal som ligger i Field Service. Du kan även koppla ihop Field Service med IoT, vilket gör att du får arbetsorders direkt från servicestället när det är dags för service av en maskin, till exempel en maskin som har gått x antal körtimmar. Eller så larmar den när den går sönder vilket gör att du direkt kan skicka tekniker med rätt kompetens från närmaste serviceställe. Det ökar kundnöjdheten då det minskar produktionsbortfallet.

Schemalägg dina uppdrag

Du kan schemalägga dina arbeten på flera olika sätt och kombinera dom på det sätt som passar ditt företag bäst. Du kan antingen lägga en arbetsorder manuellt via att kund ringer, eller mailar via sociala medier och anmäler ett servicebehov. Du kan även lägga in dina arbetsorders automatiskt baserat på exempelvis geografi, kompetens och tillgänglighet. Här finns det nästan obegränsade möjligheter. Allt det gör att du får effektivare tekniker som hinner med fler serviceuppdrag. Det medför att du kan hjälpa fler kunder – vilket i sin tur ger nöjdare kunder som slipper vänta onödigt länge på att få hjälp.

Mobila arbetsplatser

Din fältpersonal jobbar företrädesvis i surfplatta eller mobil, och har möjlighet att arbeta både offline och online när arbetet är klart. Där har teknikern koll på sina arbetsorders, kundkontakter, lager samt sin kalender. Din fältpersonal kan även lägga in egna arbetsorders som har kommit in via merförsäljning på plats, och även sälja produkter till sin kund. När arbetet är klart så klar-rapporterar teknikern sitt arbete och skickar in den till servicecentret som antingen intern-fakturerar eller skickar en faktura till kunden.

Summan av detta är att era kunder får snabbare service, mindre produktionsbortfall och ökade vinster.

Det är väl att ge sina kunder bra service?

När du väljer Microsoft Dynamics 365 får du ett affärssystem som stödjer affärsprocesserna vid field service. Boka en demo med oss!