Att vårda och underhålla sitt affärssystem är kanske inte lika kul som att implementera ett nytt spännande projekt. När man till exempel köper en ny bil för mycket pengar gäller det att byta olja, serva, besikta med mera, för att bilen ska fungera. Helt enkelt underhålla och vårda för att kunna ha en fungerande bil under en längre tid.

I tidningen Computer Sweden beskriver man systemförvaltning som följande: ”En annan betydelse av förvaltning är att vårda något och att se till att det inte förfaller utan behåller sitt värde”. Vilket är som vid en investering av en bil och ett nytt affärssystem, ingen vill se sitt system förfalla efter en dyr investering.

En förvaltning kan aldrig vara en egen värld utan den existerar bara i relation till det den ska stödja – Malin Nordström, filosofie doktor i systemförvaltning.

Systemförvaltning ska ge stöd i form av support och utbildning samt underhålla och vidareutveckla system. PM3 är en modell som förklarar hur ett organiserat förvaltningsarbete kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Modellen präglas av ett ”win-win” synsätt där samarbete mellan två parter ska gynna dem båda.

Malin Nordström är filosofie doktor i systemförvaltning och en av grundarna till styrmodellen PM3. Hon påpekar i en intervju att en bra systemförvaltning ska ge en bra verksamhet, och att en förvaltning aldrig kan vara en egen värld. Den existerar bara i relation till det den ska stödja.

Genom detta samspel kommer man att skapa en god affärsnytta för företaget och få ett hållbart värde av sin investering. Att inkludera alla inblandade i systemförvaltningen i ett tidigt skede är alltså en av framgångsfaktorerna. Det finns en hel del olika faktorer som påverkar om en förvaltning blir lyckad eller inte.

Acando Maintenance Model

På Acando använder vi en intern modell ”Acando Maintenance Model” (AMM) som grundar sig i PM3 modellen. Denna ska säkerställa affärsmässig förvaltning av interna system och applikationer. De framgångsfaktorer som upplevts av Acando Maintenance Model är:

  • Tydliga förvaltningsobjekt
  • Rätt tillsatta roller
  • Gemensamt ansvar
  • Konkret förvaltningsplan
  • Förberedda mallar
  • Engagemang och driv
  • Sunt förnuft och flexibilitet

Kunskap och insikt om systemförvaltning ger bättre förvaltningsarbete hos en organisation. Att införa systemförvaltning med hjälp av en väl etablerad modell som till exempel PM3 ger många fördelar. Man behöver dock vara beredd på att det kan vara tidskrävande och omfattande. Ta ett gemensamt beslut för hur förvaltningen ska styras i organisationen och glöm inte värdet av samspel vid systemförvaltning.

Vill du veta mer om hur du kan bedriva din systemförvaltning. Kontakta oss på Acando.