Microsoft Ignite 2018 har precis avslutats. 30 000 besökare från jordens alla hörn har under en vecka samlats i Orange County Conference Center i Orlando Florida för att nätverka, inspireras och ta del av nyheter kring företagets produkter och tjänster. Konferensen var indelad i fyra huvudområden: Modern Workplaces, Development Tools, AI and Intelligence och Business Applications där det sistnämna inkluderar Dynamics 365 plattformen vilket detta inlägg kommer behandla närmare.

Men innan vi dyker in på Business Applications och Dynamics 365 är det värt att nämna att konferensen började med en keynote där självaste Satya Nadella (Microsoft CEO) höll ett inspirerande inledningstal. Under presentationen slog det mig att Microsoft har kommit en lång väg från att tidigare vara ett klassiskt utvecklingscentrerat IT- bolag till att numera vara extremt kundcentrerade. Man menar att bolagets framgång helt och hållet baseras på att tillhandahålla produkter och tjänster till sina kunder så att de i sin tur kan blir framgångsrika. Dvs ”empower every organisation and person to achieve more…”.

Den stora nyheten under öppningstalet kom annars att handla om lanseringen av ett nytt initiativ ”The Open Data Initiativ”. Initiativet är ett samarbete mellan några av branschens giganter: SAP, Adobe Systems och Microsoft. CEO:erna för respektive bolag, Bill McDermott (SAP) och Shantanu Narayen (Adobe Systems) , kallades upp på scenen av Satya Nadella för att presentera nyheten tillsammans. Kort och gott handlar ”The Open Data Initiative” om att erbjuda en gemensam dataplattform för att tillgängliggöra kunders data, oavsett om det härstammar från Microsoft, SAP eller Adobe Systems. Man skulle kunna kalla det ett ”CDS på steroider” för er som är bekanta med Dynamics 365 och dess gemensamma datamodelltjänst Common Data Service (CDS).

Vad var då de stora nyheterna kopplat till Dynamics 365?

Digital Feedback Loop

Digital Feedback Loop är ett begrepp som lanserats av Microsoft för att antal månader sedan och som man vid ett flertal tillfällen under konferensen valde att återkomma till. I grund och botten handlar det om att med Dynamics 365 plattformen möjliggöra för kunden att fånga data och signaler från företagets samtliga processer, bearbeta datat för att skapa insikter som man slutligen kan använda för att agera på i syfte att fatta bättre beslut. Visst låter det bra, men vad innebär det egentligen? Konkret beskrivet pratar Microsoft of fyra grundstenar i denna modell:

  • Engage customers – Förflyttning från ett aktivitetsbaserat arbetssätt till återkommande relationer. Detta kan exempelvis innebära ett mer personaliserat innehåll när man kommunicerar med kunderna till att agera mer proaktivt samt ha stöd för samtliga kanaler som kunden efterfrågar. Exempel på hur Dynamics 365 tar fasta på detta är möjligheten till att skapa personaliserad marknadsföring via Dynamics 365 Marketing. Ett annat exempel är relationsbaserad försäljning via Dynamics 365 Sales där man drar fördel av kopplingen mot LinkedIn Sales Navigator.
  • Optimize operations – Från att processer och data lagras i silos till en sammankopplad upplevelse där relevant information ständigt är tillgänglig för användaren oavsett process eller datakälla. Detta område adresserar man med Common Data Service (CDS), tjänsten som erbjuder en gemensam data modell som kopplar samman data från de olika Dynamics 365 apparna men även möjliggör att informationslagring från externa datakällor tillgängliggörs.
  • Empower employees – Att öka kvalitén och effektiviteten under anställningsprocessen i syfte att anställa rätt kompetenser. Här spelar Dynamics 365 Talent en central roll med dess LinkedIn integration för att effektivt stödja hela rekryteringsprocessen.
  • Transform products – Här syftar man på en förflyttning från klassiskt transaktionsbaserade produkter så som CRM- och ERP- system historiskt varit till att bli tjänstebaserade applikationer som i real-tid kan agera intelligenta genom att identifiera mönster, visualisera relevant information samt föreslå åtgärder. Just hur man integrerar artificiell intelligens och avancerad analys i praktiskt taget samtliga Dynamics 365 tjänster var nog det som gjorde starkast intryck på mig under konferensen. Exempel på detta är nya appar så som ”Dynamics 365 AI for Sales” som erbjuder färdiga maskininlärningsmodeller för bland annat Leads- och Affärsmöjlighetskvalificering. Ett annat exempel är ”Dynamics 365 AI for Customer Service” för att utvärdera och förbättra serviceupplevelsen för företagets kunder. Detta via smart gruppering av liknande ärenden samt förslag på lösningar utifrån befintlig kunskapsdatabas. Båda dessa appar är nya och fortfarande i ett ”preview” läge men visar tydligt på Microsoft ambition att injicera intelligenta insikter och åtgärder i befintliga och nya Dynamics 365 appar.

Om vi blickar framåt, vad är då de största fokusområdena för Dynamics 365 plattformen? Svaret på denna fråga kan sammanfattas i nedanstående tre punkter:

  • ”Major” releases – Microsoft kommer framöver lansera två större uppdateringar av Dynamics 365 plattformen per år. Dessa kommer att äga rum i april och oktober varje år och gå under beteckningen ”Spring” och ”Fall”- release. Information om ”Fall”- release för 2018, vilket förväntas att släppas i dagarna, kan ni läsa närmare om HÄR. Observera att detta avser hela Dynamics 365 plattformen, alltså inte bara Dynamics 365 for Finance & Operations.
  • Transparens och åtkomst – Information om innehåll i de nya versionerna kommer att släppas i god tid (ca 3 mån i förväg) i form av release notes. Tidigare release notes har legat på ca 250 sidor och innehållit en grov beskrivning av nyheter över samtliga Dynamics 365 applikationer. Även beslut om att ta bort befintlig funktionalitet kommer att kommunicerats ut av Microsoft i god tid (ca 12 mån i förväg) för att kunden skall ha god tid på sig att hantera detta på lämpligt sätt. Den nya versionen kommer att göras tillgänglig för partners och kunder via testmiljöer för att möjliggöra testning under kontrollerade former.
  • ”One”- version – Från och med ”Spring”- release kommande år, dvs april 2019 så förväntas samtliga kunder ha uppgraderat eller uppdaterat till senaste versionen av Dynamics 365, dvs version 10.0. Därefter får ingen kund ligga mer än tre månader efter senaste releasen. Med andra ord når man ett mål som Microsoft strävat efter under flera år och som är en av grundpelarna i en modern molntjänst, dvs en och samma version för samtliga kunder. Detta kräver så klart en hel del ur ett service- och uppdateringsperspektiv. Mer om hur Microsoft avser hantera detta i ett framtida inlägg.

En omställning till kontinuerliga uppdateringar och en och samma version kan te sig skrämmande för många kunder, inte minst då april 2019 inte är långt bort. Microsoft har dock under en lång tid jobbat mot denna vision och det har genomförts omfattande åtgärder för att göra denna övergång så smidig så möjlig för företagets kunder. Vill ni veta mer om hur detta skall gå till eller hur Acando kan stödja er i denna förflyttning så hör av er så berättar vi gärna mer.

/Tobias Lång

Acando Chief Solution Architect – Dynamics 365