AI, ML, neurala nätverk och superintelligence. Begrepp som låter futuristiska och kanske lite skrämmande? Den exponentiella utvecklingen sker snabbare än vi förstår – det gäller att hänga med. Därför är det självklart för Acando att ligga i framkant, både vad gäller kompetensförsörjning och att se till att våra kunder är rustade för framtiden. Läs om mitt och Jörgens deltagande på AI- och ML-mässan som ägde rum 2a september, och om framtida spaningar inom AI.

Jag och Jörgen Ekelund, konsult tillhörande vårt Analytics-team, är bland de första att anlända till AI – och ML-mässan vi anmält oss till på Stockholm Waterfront. Det är organisationen Stockholm AI som erbjuder företag att nätverka med unga yrkesverksamma och studenter med intresse för Artificiell Intelligence (AI) och Machine Learning (ML). Mässan sker i samband med Sthlm Tech Fest, och bland oss syns andra stora aktörer men även mer nischade bolag.

Många av de vi talar med under dagen är internationella master-studenter vid KTH, med ett brinnande intresse för AI, ML och neurala nätverk. Många frågor handlar om fokusområden för framtiden, där allt från industri till hälsovården berörs. Många är intresserade av att höra mer om hur Acandos erfarenhet inom AI och vilka satsningar som kommer göras framöver. Efter några intensiva timmar med kultur- och erfarenhetsutbyte kan det konstateras att viljan att jobba i framkant inom AI, att förbättra och effektivisera processer, finns där.

Framtidens behov

I ett tidigare inlägg presenterade jag de mest eftertraktade kompetenserna inom IT, där Business Intelligence (BI) och Analytics visade sig vara de näst mest efterfrågade kompetenserna. Vinnova släppte i maj sin slutrapport ”Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – analys av utveckling och potential” där även de slår fast att behovet av denna kompetens redan ökat och kommer vara en viktig faktor för näringslivet framöver. En indikation på det ökade intresset för AI är diagrammet nedan, som visar att antalet AI-relaterade platsannonser Arbetsförmedlingen radikalt ökade från 2016 till 2017. Det kan sättas i relation till att offentlig sektor anger att AI-kompetensen är väldigt låg, och att det anses vara det största hindret för att arbeta strategiskt med AI.

Vinnova

Det gäller alltså för både företag och samhälle att förbereda sig och utrusta sig med rätt kompetens. Acando har genomfört flera intressanta uppdrag inom allt från industri till detaljhandel och vården, och vi märker ett ökat behov av dessa kompetenser från våra kunder. Ett stort fokus blir därmed att säkerställa att vi har rätt kompetens. Är du intresserad av att bli en del av vårt Analytics-team? Här kan du se våra lediga tjänster.

Håll utkik här på bloggen för kommande AI-relaterande inlägg!