Det här inlägget kommer att förklara på vilka sätt Dynamics 365 for Finance and Operations kan göra det mer personligt och unikt för varje användare, men även hur detta kan skötas centralt. Dessa funktioner är till för att användare ska kunna arbeta enklare och mer effektivt och få tillgång till just deras information snabbare. 

Det finns tre typer av ändringar som en användare kan göra i Dynamics 365 for Finance and Operationsför att det ska bli lite mer personligt.

  • Varje användare kan bestämma över färgtema och vilken storlek  på objekt som ska visas, hittas under inställningar –> användaralternativ –> Visuell
  • Under arbetets gång så interagerar användaren dagligen med olika kontroller som sparas omedvetet för användaren. Det kan vara kolumnbredder, snabbflikar, faktarutor. Om de ska visas/döljas, dessa inställningar sparas tills att användaren ändrar i dessa igen.
  • Den mest uppskattade och även den mest aktiva typen av ändring är att lägga till, flytta och ta bort fält i formulär. Det är en funktion som är mycket viktig då även användare inom samma företag har olika roller och arbetar olika, man vill själv kunna skräddarsy formulär efter ens egna arbetssätt. Olika typer av användare behöver olika information.

Administrera vyer och gränssnitt centralt

Inom ett företag är det ofta många användare som vill ha samma vyer. Funktionen att en användare själv kan hämta ett sparat gränssnitt från en annan användare har alltid funnits, men det som är nytt i Dynamics 365 har varit en ofta efterfrågad funktion från tidigare versioner. Det är att kunna administrera från centralt håll och delge skräddarsydda formulär till enskilda personer, grupper av användare eller till alla.

Funktionen kan nu hittas i Dynamics 365 under:

Systemadministration–>Inställningar–>Anpassning

ice_screenshot_20180807-093919

Härifrån kan man från centralt håll tilldela vyer till antingen:

  • Alla användare
  • Grupper av användare
  • Enskilda användare

Det kan antingen göras genom att kopiera en sparad vy från en användare eller från en sparad fil.

Det är ett enkelt verktyg som sparar tid och det blir väldigt smidigt att hantera nya användare som direkt kan få tillgång till företagets vyer.

Har du frågar om affärssystemet Dynamics 365. Kontakta oss gärna.