Att digitaliseringen har, och kommer att förändra arbetsmarknaden, är det nog få som inte skriver under på. World Economic Forum skriver i artikeln ”Understanding the impact of digitalization on society”, att logistikbranschen exempelvis är en av de branscher där digitaliseringen spås föra med sig över sex miljoner nya jobb. Frågan är vilka yrken man bör satsa på? Vilka yrken kommer försvinna och vilka nya jobb kommer vi se? 

I framtiden kommer det finnas tre typer av kategorier av yrken. Den första kategorin av yrken är de som de facto kommer försvinna; yrken som förlorar racet mot maskiner och algoritmer, till exempel administrativa roller eller lastbilschaufförer. Den andra kategorin är de yrken där det krävs att man kan lära sig att samarbeta med maskiner och algoritmer. Och den tredje är yrken som är svåra att ersätta då de är snabbare än maskiner eller kör sitt helt egna race. Det är roller som troligtvis inte kommer automatiseras, och är av mer kreativ karaktär. Eller jobb, där det krävs att man kan hantera data och maskiner.

Dessa tre kategorier säger oss att nya yrken kommer att fortsätta skapas, ibland i samband med den nya tekniken, och ibland fristående från den. Det ställer höga krav på samtliga företag att hålla sig i framkant vad gäller utveckling av produkter och tjänster, men även se till att man har den kompetens som krävs för att hålla sig i teknikens framkant.

IDG i USA gör varje år en enkätstudie kallad ”State of the CIO” där IT-beslutsfattare svarar på frågor kring vilka typer av tjänster de har svårast att tillsätta. Årets studie visar att yrken inom CRM och ERP är den femte svåraste kategorin av yrken. Det är tydligt att företag behöver hålla sig effektiva, hålla budget och ha en kontinuerlig kontakt med sina kunder genom anpassade ERP- och CRM-system, varpå kompetensen skattas som den femte mest eftertraktade på marknaden just nu. Den snabba förändringen kräver flexibilitet och rörlighet av företag, för att minska ledtiderna.

Så här ser hela listan ut på de 10 mest efterfrågade jobben inom IT:

10. Molntjänster
9. Enterprise-arkitektur
8. Internet of things
7. DevOps och agila processer
6. AI
5. ERP och CRM
4. Utveckling
3. Molnintegration
2. BI och analytics
1. Säkerhet och riskhantering

Data – den nya oljan i den digitala ekonomin

Tobias Lång, chief solution architect inom Dynamics 365 på Acando, berättar varför ERP är avgörande för företag framöver, och vad det innebär för hans roll som konsult:

”Data är den nya oljan i den digitala ekonomin. Skiftet från att se data som en tillgång istället för en kostnad har redan påbörjats. Hjärtat av ett bolags data ägs vanligtvis av affärssystemet. Att kunna förstå data men även kunna sätta innehållet i arbete för att fatta bättre beslut kommer att vara avgörande för många företags överlevnad. Här besitter IT-konsulten en högt efterfrågad kompetens i form av förståelse för affärssystemet och dess relaterade tjänster samt hur de kan nyttjas för att skapa affärsvärde hos kunden”.  

Ta gärna en titt på våra tjänster inom Dynamics 365.

Eller är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig bli mer effektiv med hjälp av Dynamics 365? Kontakta oss gärna.