Deltaco har bland annat avsevärt förkortat tiden det tar från att de får en kundorder via webben tills lagret har påbörjat plocket. Tillsammans med Acando byggde de en integrerad e-handelslösning baserat på Dynamics 365 AX med integration till BizTalk och Sharepoint. 

Titta på vår film för att se på vilka fler sätt vi effektiviserat deras verksamhet.

Läs om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera din e-handel med hjälp av Dynamics 365 for retail.