När en blomsterbukett ska köpas så väljer kunden eller säljaren vilka blommor som ska ingå i buketten. Antingen kan buketten vara färdig eller så plockas enskilda blommor och blad ut vid säljögonblicket. Att ta betalt för en bukett och inte enskilda blommor är ett tydligt exempel på hur Axtension kan förenkla försäljningen, göra det skalbart för kunden med hänsyn till valet av blommor och antal. Men ändå tydligt ha kontroll över sitt lager och sin prissättning och därmed även marginal.

Axtension kitting är en partnerlösning (även kallat ISV – Independent Software Vendor) till Dynamics 365. I försäljningsprocessen i Dynamics används den för att kombinera separata men relaterade produkter. Det innebär att när man valt att man vill sälja ett kit så kan man välja vilka produkter som ska ingå i detta.

Det finns två typer av kit: Dynamiskt kit eller statiskt kit. Med ett dynamiskt kit har säljaren vid försäljningsögonblicket möjlighet att kombinera ihop ett kit utifrån komponenter som kunden vill ha. Statiska kit är istället uppsatta i förväg och som man vet eller tror kommer återkomma. Med statiska kit snabbas orderläggningen upp eftersom det är förberett i förhand.

Försäljningsprocessen för Axtension kitting består av tre steg:

  1. Sälja kit
  2. Plocka och skicka komponenter i kitet
  3. Fakturera kitet

Några exempel på användningsområden är:

  • Spelkonsol med spel
  • Barnvagn med skötväska och regnskydd
  • Skidor med pjäxor och bindning

Axtension kitting kan även användas för produkter som ska monteras ihop utan att produktionsmodulen i Dynamics används. Ett exempel på det är:

  • Fälg och däck till bil kan både säljas separat och hopmonterade beroende på kundens val

I alla exemplen ovan kan kunden välja att köpa produkterna separat eller kombinerade som kit. Det är denna flexibilitet som är styrkan i att använda Axtension kitting.

Hur fungerar prissättningen i Axtension kitting?

Prislogiken för dessa produkter i Axtension kitting kan både styras uppifrån och ned eller nedifrån och upp. Uppifrån och ned innebär att ett pris sätts på hela kitet och det fördelas ut vid orderläggning på komponenterna. Fördelningen sker procentuellt med avseende på kostnaden för komponenterna. Nedifrån och upp är att försäljningspris sätts på enskilda komponenter och det summeras upp på kitet. Det är även valbart om radrabatter för komponent eller kit ska inkluderas i prislogiken.

Logistiska fördelarna med Axtension kitting

En stor logistisk fördel är att produkter kan lagerföras separat och inte som kit. De behöver alltså inte kombineras förrän vid försäljningsögonblicket. Det skapar mindre lager och risken för att kombinera fel produkter minskar både vid försäljnings- och plockögonblicket.

Risken minimeras också av att man inte behöver bygga upp ett stort lager av olika kit i förväg där vissa kit riskerar bli svårsålda, det vill säga fördelen med att sälja kit är att man kan fokusera på att hålla komponenter i lagret och inte behöva förutspå vilka kit som kommer säljas.

Hand i hand med affärsdokumenten i Dynamics

Ytterligare en fördel med Axtension kitting är att det fungerar bra ihop med affärsdokumenten i Dynamics, det vill säga offert, orderbekräftelse, plocklista, följesedel och faktura. Säljaren har möjlighet att visa eller dölja ingående komponenters priser, men även dölja de ingående komponenterna helt. Det kan vara användbart om man inte vill visa vilka produkter som ingår i ett kit.

Claes Laine
claes.laine@acando.com
+46 (0) 70-9696966