Vad är på gång inom IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens? Acandos expert på ämnet, Arnold Andersson, berättar mer om de senaste trenderna och användningsområdena i en intervju med Hyperight.

I ett ständigt ökande flöde av data ökar också behoven av visualisering utifrån stora mängder komplex data för att skapa nya insikter. Fler och fler inser att avgörandet idag står i förmågan att omvandla data till affärer. Och behovet ökar konstant i takt med ett ökande flöde av data. Vi hjälper våra kunder att utvinna insikter ur sina ständigt ökande datamängder med hjälp av Advanced Analytics.