Redan 2014 förutsåg Gartner att ERP systemet kommer att ”nedmonteras” till att bli ett antal löst sammansatta applikationer tillgängliga som molntjänster. Med detta inlägg avser vi titta närmare på hur väl denna profetia har fallit ut med utgångspunkt i Dynamics 365 plattformen.

The ERP suite is being deconstructed into postmodern ERP that will result in a more federated, loosely coupled ERP environment with much of the functionality sourced as cloud services or via business process outsourcers.”   Gartner 2014.

I skrivande stund är vi en bit in på 2018. Tittar man på dagens ERP landskap och den revolution som förflyttningen till molnet har inneburit för hela branschen, inte minst för Microsoft Dynamics 365 plattformen, så kan man konstatera att detta är inte längre en spådom utan den verkligheten vi lever i. De leverantörer av affärsapplikationer som inte lyckas att ställa om sin affär för att möta dessa nya krav samt etablera en modell där man kan dra nytta av den allt snabbare utvecklingen som sker inom branschen kommer definitivt att se sig omkörda av andra aktörer.

Så vad är det då som talar för Microsoft Dynamics 365 plattformen när det kommer till förflyttningen från klassiskt ERP- och CRM system till förmån för löst sammansatta affärsapplikationer enligt den bild som Gartner målar upp i citatet ovan? En tongivande anledning till att Microsoft är väl positionerade i denna förändringsresa är att man faktiskt påbörjade denna transformation för flera år sedan.

Dynamics 365 plattformen tar numera utgångspunkt i kundresan genom att erbjuda ett antal affärsapplikationer som riktar in sig mot olika verksamhetsprocesser i enlighet med nedanstående bild.

D365app

En kund kan välja att nyttja de Dynamics 365 applikationerna som man har behov av och endast betala för dessa i form av en månatlig prenumerationslicens. Utöver själva Dynamics 365 apparna så finns det även en mängd kringtjänster som adderar ytterligare värde och där det ingår standardiserade integrationsmöjligheter mot Dynamics 365 plattformen.

Sammantaget så går utvecklingen av Dynamics 365 plattformen i en rasande fart. Microsoft offentliggjorde nyligen lanseringen av nästa större release, även kallad ”Spring release” vilket förväntas att bli tillgänglig i april 2018. Omfattande investeringar har gjorts inom ett rad områden, däribland:

  • Applikationssviten – 2 nya Dynamics 365 appar har blivit publikt tillgängliga: Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 for Sales professionals
  • Intelligens – Att sömnlöst integrera prediktiv analys som ett naturligt element i befintliga Dynamics 365 appar
  • Plattformsförmågor – Investeringar i kringtjänster så som Common Data Service (CDS) för att utbyta information mellan Dynamics 365 appar samt förmågan att analysera data mellan affärsapplikationer inklusive externa data källor.

En komplett redogörelse kring vad som faktiskt ingår i ”Spring release” går att utläsa i det 220 sidiga ”Release notes”- dokumentet publicerat av Microsoft vilket finns tillgängligt för nedladdning här.

Ta del av vårt erbjudande med Dynamics 365

/Tobias Lång

Acando Dynamics 365 Chief Solution Architect