Alla som har någon form av koppling till IT-branschen är väl medveten om problemet att finna rätt kompetens. Med en utveckling som går snabbare än vi ens kan föreställa oss står många företag nu inför en framtid där medarbetarna – eller bristen på dem – är avgörande för företagets framtid. Jakten på IT-talangerna är full gång och vi alla kämpar febrilt för att övertyga potentiella medarbetare om att just vi kan erbjuda de bästa möjligheterna och mest intressanta arbetsuppgifter.

Problemet är att vi allt för ofta fokuserar på att hitta den perfekta kandidaten. I flera artiklar och blogginlägg ser man jämförelsen med en enhörning, så sällsynt är den perfekta kandidaten. Personen ska ha alla rätta kompetenser, rätt kunskap, rätt branscherfarenhet, rätt utbildning och så vidare. Jag tror att vi kan vara överens om en sak: den perfekta kandidaten finns inte. Och kommer aldrig att finnas.

Sofia Rasmussen, VD för Rasmussen Analys, tog upp ämnet vid ett utbildningstillfälle och hon menar att vi behöver ändra vårt tankesätt. Istället för att leta runt i samma talangdamm som alla andra, börja lära upp unga talanger med potential och intresse. Det finns många fördelar med att ta in juniora medarbetare och lära upp dem internt; ofta finns ett driv och en hunger efter att lära sig nytt, de är öppen för nya perspektiv och personen tar snabbt till sig företagets värderingar och mål. Men vid rekrytering av juniora medarbetare krävs också en gedigen introduktion med en genomtänkt plan för att både medarbetare, kund och kollegor ska få de förutsättningar som krävs.

Här kan man tro att problemet är löst, men faktum kvarstår: vi måste fortfarande locka de unga talangerna att välja just vårt företag. Rasmussen Analys har kommit fram till att följande faktorer är viktigast för det som vi kallar generation Z, personer födda från mitten av 1990-talet och framåt;

  • Ett meningsfullt arbete
  • Bra kollegor
  • Hög lön
  • Utveckling
  • Jämställdhet
  • Stolthet

Medan det de upplever som minst viktigt i arbetslivet är bland annat möjligheten att arbeta utomlands och att uppnå en hög status.

Om vi tar till sig av vad framtidens medarbetare värderar högt, och det som kanske inte har lika stor betydelse, kan vi öka våra chanser att motverka talangbristen på just vårt företag. Genom att erbjuda flexibilitet, kreativitet och bra ledarskap som värderas högt av dagens unga ger vi både oss och dem möjligheten att växa tillsammans. På Acando jobbar vi bland annat med vårt välkända traineeprogram för att ta vara på talangerna som just är färdigbakade från universitetet och inom Dynamics har vi vår nischade satsning Dynamics Accelerate. Där får de med intresse för ERP och CRM möjligheten att bli specialiserade inom sitt område, tack vare våra seniora talanger och en väl planerad onboarding.