Funktionaliteten kring koncernintern handel, eller som man hör i folkmun ”Intercompany”, anses vara en av Dynamics 365:s starkaste kort på handen. Men vad innebär uppsättningen i praktiken?

Jo, precis som det låter så innebär detta handel mellan två eller flera legala enheter eller bolag upplagda i D365:

Systemet skapar alltså automatiskt upp sälj-, inköp och returorders i de olika legala enheterna som satts upp baserat på ”grundorden” som då alltså skapar behovet av de andra transaktionerna.

Detta blogginlägg syftar till att ge er en överblick kring funktioner tillgängliga i D365s standardflöde och även hur ett returflöde med krediteringar kan se ut.

Först belyser vi standardprocesserna för koncernintern handel. Sammanfattat så stöds scenarion enligt nedan:

  1. När bolag A skapar inköpsorder och leverantören är bolag B. Då kan man sätta upp Dynamics att automatisk skapa säljorder i bolag B.

Slutresultat: Inköpsorder i bolag A och koncernintern-säljorder i bolag B.

  1. När bolag B skapar en säljorder och kunden är bolag B. Då skapas en koncernintern inköpsorder i bolag A.

Slutresultat: Säljorder skapas i bolag B och koncernintern-inköpsorder i bolag A.

  1. Bolag A skapar säljorder för extern kund – då skapas en inköpsorder automatiskt i bolag A samt en koncernintern säljorder i bolag B. Säljordern i bolag B kan även utlevereras och skickas direkt till slutkunden från bolag B med hjälp av funktionen för direktleverans.

Slutresultatet är tre orders: Säljorder mot extern kund i bolag A, inköpsorder i bolag A samt koncernintern säljorder i bolag B.

För att komma igång måste man först ställa in handelsrelationer mellan kund och leverantör i de båda bolagen. Kunden skall skapas och ligga i bolaget som tillhandahåller varorna och leverantören i det bolag som köper in varorna.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med Dynamics 365

På kund och leverantörskort aktiverar man och ställer in parametrar för flödet – till exempel om fakturauppdatering i bolag B ska leda till automatisk fakturauppdatering av inköpsorder och säljorder i bolag A. Inställningarna når man direkt på leverantörs/kundkortet under knappen för koncernintern handel/Intercompany:

1Koncernintern leverantör i säljande bolag. På liknande sätt skapar man en kund (som representerar bolag A) i bolag B.

2Parametrar och aktivering för koncernintern handel.

När man aktiverat och gjort nödvändiga inställningar så ser flödet ut enligt nedan. Beroende parametrar valda i formuläret för leverantör/kund så väljer man grad av automatisering, det vill säga i detta scenario om bokningar ska utföras automatiskt i bolag A när man trigger stegen i bolag B. Detta är detaljerade processteg för Scenario 3 i listan ovan taget från TechNet. Dock har jag för enkelhets skull markerat in säljande och tillgodoseende bolag samt steg. Flödet initieras av steg 1 då säljorder skapas i säljbolaget och då triggar punkt 2 och 7.

3Detaljerade processteg för scenario 3. Processen initieras av att säljorder mot extern kund skapas i bolag A. Denna skapar automatiskt en koncernintern inköpsorder (Bolag A) samt koncernintern säljorder i bolag B. Direktleverans kan även ske från den koncerninterna säljordern (Bolag B) till slutkund. Källa: TechNet. Modifierad med processteg.

Tips på vägen: När det koncerninterna flödet triggats från en ”grundorder” så finns länkar till de andra ordrarna.  Man kan enkelt på ordern klicka på Manage > Intercompany Tracing för att få tillgång till de länkade ordrarna. Vid val så slussas man automatiskt vidare till det andra bolaget och direkt in på den ordern som är länkad. Så här ser sökvägen ut:

4Relaterade/länkade orders. Samma funktion finns även för returorders.

 

Hur blir det då med returer?

Flödet initieras då istället genom skapande av returorden. Så för exemplet ovan (scenario 3) så måste returorden skapas i bolag A och länkas mot original SO mot slutkund om fallet är att slutkund skall krediteras. När denna skapas så triggas per automatik en negativ inköpsorder (bolag A) samt koncernintern-returorder i bolag B enligt min skiss nedan:

5

Scenario 3 – Returorderflöde. Källa: egenritad bild.

Summan av kardemumman är att alla transaktioner i standardflödet dvs:

  1. Bolag A: Säljorder till slutkund
  2. Bolag A: Inköpsorder mot GBC.
  3. Bolag B: Koncernintern säljorder mot bolag A.

…har reverserats (finansiellt och lagersaldo):

Bolag A: Returorder -> Reverserar (1)

Bolag A: Negativ inköpsorder / retur PO -> Reverserar (2)

Bolag B: Koncernintern returorder -> Reverserar (3)

Självfallet håller Dynamics 365 koll på att fler varor inte kan returneras än vad som kunden beställt i första hand, det vill säga standardlogiken för returer gäller även för den koncerninterna uppsättningen. Vissa specialfall gäller för vilka dispositionskoder som kan användas på returordern.

Slutligen, retur kan även ske mellan bolagen, och då skapas returordern i bolag B. Slutresultatet är då detsamma som ovan fast med skillnaden att slutkund inte krediteras (returorder mot slutkund skapas alltså inte per automatik).

Läs gärna mer om koncernintern handel/intercompany på TechNet.

Läs även
Smart Retail
Customer Insights & Analytics
Digital Insights