Lagerdimensioner möjliggör spårning av on-hand på olika nivåer – aggregerat eller nedbrutet per lagerplats. Dimensionerna (Site, warehouse och lagerplats) har varit mer eller mindre statiska (med undantag för sorgebarnet pallet-id..) men i samband med Dynamics 2012 R2 och introduktionen av Warehouse Management (WMS) samt Transportations Management (TMS), tillkom nya möjligheter. 

Förutom att de nya modulerna möjliggjorde helt förändrade processer så introducerades nämligen två nya lagerdimensioner som inte funnits tidigare i Dynamics; License Plate (LP) och Inventory status. I det här inlägget kommer jag beskriva med ett exempel hur LP fungerar och de huvudsakliga fördelarna det medför i lagerhanteringen.

När artiklarna aktiveras för att stödja WMS-processer i storage dimension groups så blir LP som lagerdimension automatiskt aktiverad för artikeln och blir möjlig att använda. Det är dock först i kombination med ett lager som också är aktiverat för WMS-processer som den fulla funktionaliteten kan nyttjas.

License Plates används för att på ett enkelt sätt identifiera och hantera gods på lagret genom streckkoder. Ofta har lagerpersonalen en knippe förprintade klisterlappar med en tydlig och unik streckkod där denna representerar en lastbärare och identifierare för en gruppering SKU:er (Stock Keeping Unit det vill säga artikel på minsta variantnivå). Ett typ-flöde för hantering av License Plates kan vara:

  1. Två pallar ankommer till godsmottaget på lagret (på varje pall står 1500 SKUs)
  2. Den första pallen inleveras mot inköpsordern och en LP (ex. ”LP0123”) klistras fysiskt på pallen och registreras (genom en scanning) i systemet (så att det finns en koppling mellan LP:n-artikeln-kvantiteten)
  3. Den andra pallen inleveras även den mot inköpsordern och man klistrar på en LP även på den och registrerar LP:n i systemet (ex. ”LP0234”)
  4. Båda pallarna ställs på en bulk-lagerplats (A0101)

 

 

Vad är förtjänsten att klistra streckkoder på det lagerförda godset?

Tänk er ovan förklarat scenario där en kund beställer 15 stycken och att de plockas från LP0123 det vill säga den ”bär” inte längre en helpall. Om vi inte haft license plate-spårningen hade on-hand listan presenterat att vi haft 2985 styck på lagerplats A0101 (3000-15) men vi hade inte kunnat veta hur mycket som ligger på varje pall utan att fysiskt gå till lagerplatsen och räkna.

Vill vi sedan flytta den brutna pallen (från föregående exempel) till lagerplatsen bredvid (A0102) så räcker det med att vi i den handhållna datorn scannar in LP som är påklistrad på pallen och sedan anger vilken lagerplats vi vill flytta godset till. Utan LP hade vi först behövt räkna antalet fysiskt och sedan ange antalet vid flytten.

I ovan scenario var det bara en artikel per pall men det finns inga begränsningar här, man kan alltså blanda fritt med mixade produktvarianter eller helt olika artikelnummer på samma License Plate. Förtjänsten blir väldigt stor när man ska flytta gods mellan lagerplatser när mixpallen är spårad med en LP.

Det är vanligast att en LP identifierar en pall på lagret men det är ingen begränsning, om det är logiskt för användarna kan en LP representera kartonger, korgar, containrar och halvpallar.

Det går att slå ihop flera LP:s till en så kallad Nästlad LP, tänk er att vi har kartonger med mixade artiklar, varje kartong är märkt med en LP och vi vill ställa flera kartonger på en pall. I det här scenariot kan vi nästla de LP som vi ställer på pallen så att ”pall-LP:n” får flera ingående ”kartong-LP” och på så sätt kan vi flytta runt pallen på lagret mellan lagerplatserna effektivt.

Advanced Shipping Notice är fullt integrerat med License Plates, vilket innebär att om vi exempelvis köpt flera olika artiklar från en leverantör på en inköpsorder så kan vi genom en standardintegration ta emot ett meddelande om hur det avsändande lagret strukturerat upp och märkt leveransen (exempelvis märkt varje pall med en LP och angivit hur många av varje artikel som befinner sig på LP). Sedan räcker det med att vi scannar av LP:n vid inleveransen och vårat on-hand ökar med vad leverantörens integrationsmeddelande angav att LP:n bar för gods.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med Dynamics 365

I de fall ett bolag har flera lager (och kanske siter) så kan LP:er nyttjas vid flyttar mellan dessa, det vill säga man kan likt flyttar inom lagren även använda LP:er för flyttar mellan dem.

Det finns alltså en hel del fördelar med License Plates framför allt ur spårbarhetsaspekten men också förenklandet vid faktiska lagerflyttar. Men det innebär också en del extrajobb som att märka upp godset vid inleveransen och användandet av scannrar. Det är därför inte aktuellt i alla projekt att implementera LP-funktionaliteten fullt ut, det går nämligen att komma runt detta till viss del även om man vill köra Warehouse Management och handhållna datorer i Dynamics. Vi på Acando har implementerat WMS:er (både med och utan aktiv LP-hantering), så tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

 

Läs även
Smart Retail
Customer Insights & Analytics
Digital Insights

 

Johan Hertzman
johan.hertzman@acando.com
+46(0)76-216 87 47