Möjligheten till att populera en ny miljö med data och parametersättning via en automatiserad process är något som har efterfrågats av kunder och partners under många år. Juli-releasen av Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (D365FO) innehåller Microsofts svar på just detta i form av ett antal fördefinierade datamallar. Detta inlägg syftar till att beskriva hur man i 5 enkla steg kan förbereda en ny miljö eller legal enhet med hjälp av just datamallar och hur pass mogen funktionen faktiskt är.

Processen kan illustreras enligt bilden nedan:

Untitled picture

Innan vi går igenom själva processen så finns det ett antal begrepp som är viktiga att känna till:

  • Dataentitet – En abstraktion och inkapsling av ett underliggande tabellschema.
  • Dataprojekt – Ett dataprojekt innehåller konfigurerade dataentiteter vilket inkluderar mappning och inställningar för databearbetning.
  • Datapaket – En komprimerad fil som innehåller ett datapakets manifest samt datafiler. Datapaketet används för att exportera- och importera data mellan miljöer.

#1 Importera datamallar

Första steget i kopieringsprocessen är att ladda ner standard datamallarna som har släppts av Microsoft. Standard datamallar består av ett antal datapaket som har sekvestrerats vilket innebär att data skapas upp i korrekt ordning per automatik. Kör man juli- uppdateringen av D365FO så finns ett tjugotal datamallar tillgängliga för nedladdning direkt via Data management workspace och formuläret ”Data templates”. Exempel på fördefinierade datamallar är:

  • System and shared – Innehåller grundläggande uppsättning och delad data så som legala enheter, kontoplan och valutor.
  • Financial – Innehåller uppsättning kring de olika finansmodulerna så som Kund- och Leverantörsreskontra samt Huvudbok.
  • Supply chain management – Innehåller omfattande uppsättning kring de olika logistikrelaterade modulerna (ca 260 data entiteter!).

#2 Skapa dataprojekt

För att kunna exportera en viss uppsättning i D365FO så behöver man skapa ett dataprojekt. Detta görs via Data management workspace och formuläret ”Export”. Istället för att manuellt lägga till varje dataentitet som skall exporteras samt säkerställa korrekt ordningsföljd kan man nu välja en av tidigare importerade standardmallar. Tillhörande dataentiteter kommer då per automatik att skapas upp i dataprojektet. Detta innebär således en omfattande tidsbesparing jämfört med tidigare process.

#3 Exportera dataprojekt

Dataprojektet kan exporteras direkt via Exportformuläret eller via den utökade vyn direkt i Data management workspace. Här presenteras då en exekveringssammanfattning vilket listar information så som exporterade entiteter, antal exporterade poster, antal fel etc. När exporten har genomförts kan man välja att ladda ner datapaketet. Det sparas då som en .zip fil och kan därefter användas för inläsning i andra miljöer.

#4 Ladda upp datapaket till Asset Library

Genom att ladda upp det exporterade datapaketet till LCS (Lifecycle Services) och tjänsten ”Asset Library” möjliggör man för en enhetlig lagring av projektets datapaket samt vidare stöd för import av datapaketet till annan miljö. Detta steg är rekommenderat men ej obligatoriskt då det även går att exportera-/importera filer genom Data management workspace samt att lagra filer på lokal filarea.

#5 ”Importa” datapaket genom Configuration & data management

Har man laddat upp sina datapaket till ”Asset library” finns möjligheten att nyttja en annan LCS tjänst för att importera data till en annan miljö, närmare bestämt tjänsten ”Configuration & data management”. Här finns möjlighet att peka ut ett data paket, ange en målmiljö samt legal enhet och därefter välja att importera data. Tjänsten kommer då att tillämpa samma logik som om man skulle importera datapaketet direkt från Data management workspace med undantag från att jobbet triggats från LCS.


Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med Dynamics 365 >

Summering

Att kopiera parameteruppsättning och data mellan miljöer har länge varit en huvudvärk för både kunder och partners under implementationsprojekt. Med hjälp av standardmallar i D365FO kan man nu via fem enkla steg kopiera hela modulers parametersättning och relaterad data. Finns det då inga brister med denna lösning? Jo, det saknas fortfarande en del standardmallar för vissa moduler och funktionella områden, exempelvis inom Warehouse Management. En kittlande tanke vore även om man kunde få till en ”master template” med all konfiguration för samtliga moduler. Då skulle denna process förenklas ytterligare och behovet av en ”Golden environment” skulle helt kunna slopas. Vill ni läsa mer om behovet av olika miljöer under ett implementationsprojekt så klicka HÄR.

 

Läs även
Smart Retail >
Customer Insights & Analytics > 
Digital Insights >

 

Tobias Lång
tobias.lang@acando.com
+46 (0)72-719 28 69