I våras ingick Acando och K3 ett strategiskt samarbete. Syftet är att skapa ett komplett ERP-erbjudande för modeindustrin som täcker hela livscykeln från design till försäljning. Säljkanalerna kan innefatta allt från fysiska butiker till e-handel och grossistverksamhet. I följande blogginlägg kommer jag gå in lite djupare på vad för typ av funktionalitet som K3 adderar i Dynamics 365.

K3 grundades i England 2001 och har idag ca 800 anställda i Europa, USA och Asien. Deras affärsmodell går ut på att skapa integrerade tilläggslösningar i Dynamics 365 som stödjer modeindustrins unika processer. En stor fördel med K3:s lösningar är att de ligger ”inbäddade” i Dynamics 365 och därför inte kräver några integrationer. För användaren innebär det stora fördelar då de hela tiden jobbar i samma gränssnitt och alltså slipper växla mellan olika system.

Nedan har jag listat en del av den funktionalitet som K3 har adderat i Dynamics 365:

  • Product lifecycle management (PLM) – Verktyg för planering av produktlivscykeln där användaren får en tydlig överblick över viktiga milstolpar (se exempel i bild nedan).

GetImage (27)

  • Product data management (PDM) – Ytterligare attribut kopplade till produkterna som t.ex. tvätt och produktanvisningar, sammansättning, komponenter, bildhantering, kostspris,  säsonger och drops.
  • Cost calculation – Stöd för beräkning av kostpris som många gånger kan vara en komplicerad process då den slutgiltiga produkten ofta består av ett antal olika tyger och komponenter som prissätts var för sig utifrån olika sourcing strategier.
  • Multiple delivery drops per season – En produkt kan här kopplas till flera säsonger med ett valfritt antal dropps per säsong

GetImage (28)

  • Variant matrix – För att underlätta hanteringen av varianter har man gjort det möjligt att lägga in värden i en variantmatris vid t.ex. inmatning av kvantiteter i en sälj- eller inköpsorder.
  • Ratio curves – Möjligt att använda sig av fördefinierade storlekskurvor vilket väsentligt underlättar hanteringen vid exempelvis orderläggning och påfyllnad i butik. Flera storlekskurvor kan kopplas till en produkt och det går även att skapa unika storlekskurvor för en specifik kund.
  • Markdown planning – Prissänkningsplanering är en viktig komponent inom modeindustrin för att minska de restlager som blir över efter en säsong. Genom att i god tid flagga upp artiklar som ligger efter i genomförsäljning ökar möjligheterna att agera innan det är försent. När man väl har koll på vilka produkter som inte sålt enligt plan är det enkelt att skapa upp kampanjer i syfte att öka försäljningen.
  • Order change management – En inköpsorderrad är ofta kopplad till ett stort antal säljorderrader. Detta gör att om förutsättningarna ändras på en inköpsorderrad så påverkar det ett stort antal säljorderrader. Exempel på detta kan vara neddragning i antal eller att leveransen blir försenad. Här har K3 skapat funktionalitet för att enkelt kunna massuppdatera säljorder utifrån ändrade förutsättningar vilket leder till att användaren snabbare kan uppdatera säljordern och meddela kunden i god tid innan leverans.

Som ni förstår finns det stora möjligheter att effektivisera arbetsprocesserna med hjälp av de tillägg K3 har tagit fram. Då vi redan nu har ett antal pågående projekt där K3 är en delkomponent är det extra kul att kunna säga att det som på pappret ser väldigt bra ut även fungerar i praktiken!

Trevlig midsommar!

 

Läs mer om samarbetet här >

 

Michael Schibbye
michael.schibbye@acando.com
+46 (0)73 04 44 393