Vikten av tillgång till ett antal Dynamics 365 for Operations (D365O) miljöer under ett införandeprojekt är central för att uppnå ett lyckat resultat. Detta är egentligen inget nytt utan något som varit en självklarhet även vid tidigare Dynamics AX versioner samt även för andra ERP system.

Däremot har sättet som man skapar upp och hanterar miljöer drastiskt förändrats med den senaste versionen av D365O, vilket framförallt är kopplat till att produkten numer är en fullfjädrad SaaS tjänst. I detta inlägg kommer vi därför att titta närmare på vad som faktiskt ingår i prenumerationslicensen av D365O när det kommer till miljöer samt ett exempel på relevanta miljöer för en standardimplementation.

Vad krävs för att jag som kund skall komma igång med D365O?

Man behöver teckna ett minimum av 20 prenumerationslicenser för att få tillgång till D365O. Därefter skickas ett bekräftelse email från Microsoft innehållande en länk till Dynamics Lifecycle Services (LCS). Genom att aktivera sitt LCS konto skapas ett LCS Implementation project automatiskt upp vilket i sin tur möjliggör att deploya olika D365O miljöer.

Vilka miljöer ingår vid tecknandet av en D365O prenumerationslicens?

Total sett ingår 3 miljöer i form av en produktionsmiljö samt 2 icke-produktionsmiljöer enligt nedan:

  • Produktion – Denna miljö inkluderar tjänster så som disaster recovery och high availability.
  • Sandbox/Staging – Denna miljö är en icke-produktionsmiljö av typen multi-box och syftar till att användas för acceptanstester, integrationstester och utbildning. Här ingår komponenter så som SQL databas, AOS/Retail, MR/Reporting.
  • Development/Test – Denna miljö är en icke-produktionsmiljö av typen single-box som kunden kan använda för utveckling av anpassningar samt enhetstester. Här ingår komponenter så som Development tools, Build och VSTS.

Utöver ovanstående miljöer går det givetvis att lägga till ett fritt antal ytterligare miljöer som då läggs på den totala prenumerationskostnaden. Viktigt att tänka på här är att kostnad för non-prod miljöer är baserat på typ av miljö, det vill säga hårdvarudimensioneringen, medan produktionsmiljön prissätts utifrån antal prenumerationslicenser. Antal ytterligare användare som ges tillgång till en specifik Sandbox/Staging miljö resulterar alltså inte i utökade licenskostnader.

Övrig: Utöver själva D365O miljöerna ingår även 100 GB file storage per användare samt 10 GB Azure SQL storage per användare.

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med Dynamics 365 >

Vilka miljöer behövs vanligtvis vid ett införandeprojekt av D365O?

Det finns ingen exakt sanning för detta som är applicerbar för alla projekt, men vår erfarenhet säger att nedanstående miljöer är lämpliga att ha som utgångspunkt. Samtliga miljöer skapas och hanteras via kundens LCS projekt som i sin tur är knuten till en Azure tennant. Versionshantering i form av synkronisering mellan BUILD miljön och olika DEV maskiner hanteras av VSTS (Visual Studio Team Services).

 

Capture

 

D365O miljöer:

  • DEV – Varje utvecklare har en egen utvecklingsmaskin, så kallat ”one-box” – denna installeras antingen lokalt eller hostas via Azure
  • BUILD – Denna miljö håller den gemensamma kodbasen för all utveckling – en utvecklare kan begära ner senaste versionen från BUILD miljön till sin lokala DEV miljö och har även möjlighet att checka in ny kod från lokal maskin
  • TST – Miljö för initial konfiguration, funktions- och systemtest
  • MIG – Miljö för datamigrering
  • UAT – Miljö för acceptanstest
  • GOLD – Miljö för att lagra godkänd konfiguration i förberedelse inför go-live
  • PROD – Produktionsmiljö

Då det tidigare kan ha tagit veckor för att få upp en ny miljö på grund av ledtider till hostingpartners, skapandet av virtuella maskiner samt installation av Dynamics AX komponenter kan man nu spinna upp en ny D365O miljö inom loppet av någon timme tack vare att merparten av aktiviteter nu är fullt automatiserade via LCS och tjänsten för ”Cloud-hosted environments”.

Detta inlägg syftade till att ge en inblick kring behovet av miljöer vid ett införandeprojekt av D365O. Vi kommer i framtida inlägga att titta närma på specifika skillnader i de olika typerna av miljöer som tillhandahålls samt hur de administreras via LCS.

 

Läs även
CIO Insights >
Customer Insights & Analytics >
Digital Insights >

 

Tobias Lång
tobias.lang@acando.com
+46 (0)72-719 28 69