Startskottet för dagens avancerade WMS-lösning gick när Microsoft år 2013 förvärvade Blue Horseshoe’s Warehousing for AX (WAX) och Transportation for AX (TRAX). Detta blev sedan en del av AX 2012 r3 när den releasades 2014.

Detta och framtida blogginlägg kommer att fokusera på just Warehouse management och i synnerhet för Dynamics 365 for Operations­. Jag vill med detta första inlägg ge en introduktion till Warehouse management.

Till AX 2012 r3 levererades en mobil portal (WMDP) för att generera HTML, vilket kräver mobila handenheter med internetåtkomst samt en webbläsare. Med D365fO försvinner behovet av webbläsare och ersätts istället av en App, som än så länge är tillgänglig på Android och Windows operativsystem. Detta öppnar upp för mer användarvänliga enheter, med touchmöjligheter.

GetImage (10)

Vad är Warehouse management i D365fO?

Warehouse management (WHS) är en egen modul i D365fO som erbjuder en flexibel lösning för att optimera ett företags lagerprocesser. WHS-modulen kan hantera både enkla och avancerade lagerprocesser inom Distribution, Tillverkning och Retail. Möjligheterna att konfigurera modulen enligt sin egen verksamhets unika behov är otroligt stora. Detta är givetvis en styrka, men kräver ett genomtänkt och strukturerat arbetssätt från start. Det kan lätt bli ett spindelnät av konfiguration som medför svårigheter att underhålla i längden. Majoriteten av lageraktiviteterna rekommenderas eller krävs att hanteras via en mobil handenhet.

GetImage (11)

Figur 2 – Warehouse management processes overview 

Jag har valt att nedan dela upp lagerprocesserna i 4 olika områden, för att kort sammanfatta vad de innehåller.

Ingående processer

Planera och konsolidera inleveranser innan de ankommer till lagret. Ankomstregistrera och leverera in produkterna via mobil handenhet. Scanna inköpsordernummer, artikelnummer etc. och låt D356fO förslå var varorna skall placeras på lagret. Hantera ASNs från leverantörer, lagra försändelsen i D365fO och använd informationen för att effektivisera inleveransprocessen.

GetImage (12)

Figur 3 – Basic inbound process 

Utgående processer

Planera och konsolidera dina utleveranser. Reservera dina varor ner på lagerplats först när de är redo att plockas, genom att frisläppa säljorder till lager och låta D365fO föreslå var och hur varorna skall plockas och placeras. Förbered och optimera utleveranserna genom att plocka och packa ihop varorna till fördefinierade lådor, containrar, lastbilar, etc. Skapa plockrundor med multipla order.

GetImage (13)

Figur 4 – Basic outbound process 

Interna processer

Genomför manuella lagerflyttar eller låt D365fO trigga när och var lagerflyttar skall ske. Schemalägg inventeringsjobb eller låt lagerarbetaren impulsinventera samtidigt som de genomför andra lageraktiviteter. Förbered och packa ihop kollin inför utleverans.

Produktionsprocesser

Frisläpp produktionsorder och låt D365fO föreslå plockrunda. Genom att använda en mobilhandenhet kan användaren plocka ihop materialet till produktionslinan, starta produktion, rapportera som färdig och placera de färdiga varorna på lagret. 

Majoriteten av ovan lagerprocesser kan triggas och processas automatiskt av D365fO. Utifrån erfarenheter så väljer man ofta en mix av manuella och automatiserade processer i sin verksamhet. Syftet med detta inlägg var att ge er en inblick i området, men det finns såklart mycket mer att belysa. Förutom standardprocesserna som D365fO levererar, så förekommer det även tredjepartsleverantörer, såsom To-Increase som levererar ytterligare funktionalitet på toppen av detta. Vi kommer framöver i bloggen att fortsätta fördjupa oss i allt som har med avancerad lagerhantering att göra.

 

/Joakim Lindholm