Förra veckan gick D365 Tech Conference av stapeln i Seattle. Acando var givetvis på plats för att nätverka med kunder, partners samt Microsofts utvecklingsteam men även för att få en känsla av vart man är på väg med D365 for Operations samt vilka som är de viktigaste fokusområdena för framtiden. För dig som missade konferensen men ändå är nyfiken på innehållet kommer här en summering av de, enligt oss, 7 viktigaste nyheterna.

1. Deployment options

Från och med hösten 2017 kommer Microsoft att supporta tre deployment-alternativ av D365 for Operations (D365O):

 • Cloud – Supportas redan idag och innebär att D365O deployas i Azure cloud. Även om två ytterligare alternativ kommer att bli tillgängliga under året är det fortfarande väldigt tydligt att det är ”Cloud”- alternativet som man driver hårdast från Microsoft och som man alltid kommer att rekommendera givet att det inte finns specifika kundkrav som gör detta omöjligt.
 • Cloud + Edge – Nytt deployment-alternativ som kommer att lanseras under andra halvan av 2017 och innebär att man kommer att ha två instanser av D365O, en ”cloud”-instans och en ”edge”-instans. ”Cloud”-instansen är global och agerar ”master”. Här kan en eller flera legala enheter deployas baserat på Azure cloud.  ”Edge”-instansen hanteras lokalt. Alla transaktioner som sker på denna instans kommer först att vara lokala och sedan synkroniseras periodvis med ”Cloud”-instansen.

Exempel på ett scenario där en ”Edge”- instans kan vara lämplig skulle kunna vara en tillverkningssite, avlägset placerat, där man har utmaningar med network latency.

 • Local business data (on-prem) – Ett alternativ som många partners och kunder har väntat på men som varit hemligt till bara för bara några veckor sedan. Releaseplanen för on-prem versionen är nu officiell och beräknas till juni 2017.

Detta deployment-alternativ nyttjar samma rika web interace som ”Cloud”-alternativet men deployas helt och hållet på ett lokalt data center. Detta möjliggörs med hjälp av ett antal andra Microsoftkomponenter så som Windows Server 2016, SQL Server 2016, Azure Service Fabric samt LCS. Funktionalitet som kunder förlorar med detta deployment-alternativ är online tjänster så som Power BI Machine Learning.

image (3)2. Common Data Service (CDS)

CDS har diskuterats flitigt sedan tjänsten tillkännagavs av Microsoft i mitten av 2016. Tjänsten kan enklast beskrivas som en ny typ av databas i syfte att förenkla hanteringen av olika datamodeller, användargränssnitt och integrationer mellan Microsoft applikationer så som D365 sviten, Power BI, PowerApps och Flow. Exempelvis släpper man ett antal färdiga CDS entiteter för integration mellan D365 Sales (tidigare CRM) och D365O. Dessa kommer bland annat att ha stöd för synkronisering av Kund/Konto-, Kontakt-, Order- och Fakturahistorik mellan de två applikationerna.

CDS bygger på en enhetlig databas (Common Data Model) vilket gör det möjligt för utvecklare och användare att både skapa appar, rapporter och arbetsflöden. Det sägs även att ramverket kommer att bli det framtida sättet att integrera mot Microsoft plattformen. Möjligheten finns även att hämta data ifrån olika datakälla för att därefter kunna bygga rapporter och appar som sträcker sig längre än enskilda system och även system som inte tillhör Microsoft.

3. Continuous updates

Två större uppdateringar kommer att ske per år. Microsoft benämner dessa som ”Spring”- och ”Fall”- release där mycket av nyheterna på konferensen var kopplat till just ”Spring” releasen. Utöver detta kommer Microsoft publicera platform updates månadsvis. Allt detta kommer att göras tillgängligt på LCS portalen där man kan läsa om de olika släppen, ladda ner dem för deploy, test och slutligen produktionssättning.

Som kund har man möjlighet att avvakta med installation av platform updates upp till med 12 månader, därefter kommer man att bli tvingad att uppgradera. Detta ökar kravet på att tillämpa extension vid utveckling istället för overlayering för att på så sätt minimera risken för konflikter vid uppgraderingar kopplat till anpassad kod.

4. Faster deployments with DMF and LCS

Microsoft kommer under året släppa flera funktioner och verktyg med målsättningen att korta tidsspannet från projektstart till go-live. Bland annat kommer man att släppa en ”Kopiera bolag”- funktion som funnits i äldre versioner av Dynamics AX men som saknats på senare tid. Man kommer även bygga vidare på funktionaliteten i Data Management ramverket i form av flera standard data entiteter, flera fördefinierade data packages samt mer funktionalitet kopplat till Templates för att förenkla flytt av konfiguration och data mellan miljöer.

5. Mobile App Framework

Det mobila ramverket i D365O är fortsättningsvis ett högt prioriterat område och man kommer fortsätta att släppa nya standardappar löpande under året. Gemensamt för dessa är att de designats för att ha stöd för offline funktionalitet, skall vara kompatibla med både iOS, Android och Windows Mobile enheter samt att man återanvänder logik och formulär från standardapplikationen.

I nuläget finns appar för följande processer:

 • Cost control
 • Inventory on-hand
 • Sales orders
 • Vendors collaboration
 • Project time entry

Appar under utveckling är:

 • Manager self-service
 • Employee self service
 • Company directory
 • Invoice approvals
 • Expence receipt capture
 • Expence management

Utöver det mobila ramverket i D365O pratade man även om mobila alternativ och vikten av att identifiera rätt verktyg baserat på kundens affärsbehov. De alternativ som lyftes fram var:

 1. D365O Mobile Framework
 2. PowerApps
 3. PowerApps + SQL Azure
 4. Xamarin

6. Business Intelligence

Att gå från ett ”System of records” till ett ”System of intelligence” där man inte bara lagrar transaktioner utan använder tillgänglig data för att identifiera och notifiera användaren vid avvikelser samt även hjälper användaren att fatta bättre beslut är centralt i nya D365O. Till sin hjälp har man ett antal rapport- och beslutsstödsverktyg så som Power BI men även tjänster för prediktiv analys i form av Azure Machine Learning.

Nytt för ”Spring” release är att man kommer att släppa ett tjugotal så kallat ”Analytical Workspaces” som är baserat på Power BI men fullt integrerat i D365O och som kommer att fungera utan konfigurering av Power BI konto. Här kommer finnas möjlighet att drilla ner från en Power BI visualisering direkt in till en listvy i D365O.

7. Integration best practices

Nytt för D365O jämfört med tidigare AX versioner är stödet för JSON- baserade anpassade tjänster, Odata tjänster samt REST Metadata tjänster. Man har även ersatt Application Integration Framework (AIF:en) med ett nytt gemensamt ramverk som har flera användningsområden, däribland integration.

Det släpptes inga större nyheter kopplat till integration utan man fokuserade istället på att gå igenom tillgängliga integrationstjänster samt när respektive tjänst ansågs lämplig. Centralt i Microsofts vision kring integration är Logic Apps och BizTalk. Från och med BizTalk 2016 finns det även support för Logic Apps via en nya adapter.