D365 for Operations (D365fO) stödjer i huvudsak 4 typer av produktionsstrategier som alla går att mixas: Diskret tillverkning, Processtillverkning, Lean Produktion och Projekttillverkning. Dessa har historiskt sett varit moduler som har gått att köpa till. Det började med AX2012 men har fortsatt med D365fO att alla ”moduler” kommer med vid installationen. Detta har gjort att man kan välja fritt vilken strategi som lämpar sig utifrån vad som är bäst för tillverkningsprocessens planering och exekveringen av produkterna i respektive produktionsflöden.

Låt oss nu titta närmare på respektive strategi på en förenklad hög nivå. I framtida inlägg kommer vi sedan gå djupare i respektive område genom att titta på scenarion i respektive strategi:

1. Diskret tillverkning (Discrete Manufacturing) – Kännetecknas av att varje tillverkad enhet kan bestå av en eller flera ingående material och komponenter. Produkterna är identiska och tillverkningsprocesserna kan startas och avslutas individuellt i respektive Lot. Man kan ofta demontera produkterna tillbaka till dess råmaterial och komponenter.

2. Lean Produktion (Lean Manufacturing) – Gjordes berömt via Toyota. Filosofin som gjorde Just in Time och Kanban till välkända ord. I D365 stöds filosofin att visualisera sin tillverkning via Kanban och styrningen via takt. I diskret tillverkning har exempelvis varje produkt en definierad rutt där resursåtgången för just den här produkten specificeras. Kontra I Lean så finns oftast ett fåtal produktionsflöden där produkterna istället sägs i vilket flöde och i vilken takt de går. Flödena sträcker sig även till att inkludera transfers till och ifrån lagret. Det gör att kanban kan genereras eller cirkuleras beroende på lagernivåer vilket kan visualiseras i D365 vilket annars ofta bara ses direkt på arbetsgolvet.

3. Processtillverkning (Process Manufacturing) – Kännetecknas av att istället för BOM:ar används formulas som kan ha en eller flera färdiga produkter. Dvs, till produkterna som planeras kan de ha både biprodukter (Co-product) och samprodukt (By-product) som ett resultat av tillverkningsprocessen. Ett tydligt exempel kan vara att man av ett råmaterial kan få flera slutprodukter av samma tillverkningsorder. Det är ofta omöjligt att demontera slutprodukterna tillbaka till materialet det består av.

4. Projektillverkning (Project Manufacturing) – Tid och material kan registreras direkt in i ett projekt. Exempelvis en byggsite har inte själva bygget som en färdig produkt utan som en grupp av aktiviteter som alla driver bygget framåt. Till detta bygge kan det läggas till artiklar och resurser som behövs för att färdigställa. Detta göra att dessa aktiviteter då kan planeras, budgeteras och följas upp.

Utöver de fyra strategierna erbjuder D365fO också resurshantering via HR modulen där resurser kan registreras med vilka kurser de har gått, certifieringar och genom de resurskrav D356fI kan definiera på operationerna i de olika tillverkningsstrategierna så kommer planeringen ta hänsyn till det och ge ökad planering och styrning.

Sist men inte minst, D365fO inkluderar även ett arbetsstyrningssystem där personalen kan stämpla sin tid, få tillgång till information om arbetet som ska utföras och återrapportera resultatet.

Detta inlägg har syftat till att ge en inblick I Produktionsdelarna i D365fO. Framöver kommer vi gå djupare med praktiska scenarion och berätta om nya funktioner som Microsoft har släppt och hur de kan skapa affärsvärde för våra kunder.

Författare: Per Karlsson
Bidragande: Daniel Larsson, Hanna Svensson, Peer Klavefors