Som nämndes i föregående blogginlägg lanserade Microsoft nyligen nästa generation av affärsapplikationer med samlingsnamnet Dynamics 365. Denna post syftar till att åskådliggöra själva värdeerbjudandet kopplat till Dynamics 365, för att vi sedan skall kunna djupdyka i de olika områdena under kommande inlägg.

Microsoft Dynamics 365 är nästa generations molnbaserade affärsapplikation som raderar gränsen mellan de traditionella ERP- och CRM-systemen. Dynamics 365 lanseras som ett antal applikationer som kan användas var för sig eller kombinerat, i syfte att stödja en eller flera av affärsprocesserna: försäljning, kundtjänst, marknadsföring, kundinsikt, service, operations eller projektautomation. Inkluderat är även inbyggda funktioner för beslutsstöd och arbetsflöden.

Kittet som håller ihop de olika applikationerna heter Common Data Model och möjliggör ett frigörande från tidigare silo-arkitektur. Istället avser man att sätta processen i centrum genom att tillhandahålla färdiga mallar samt ett användarvänligt gränssnitt för att styra vilket informationsutbyte som skall förekomma och mellan vilka applikationer.

Låt oss nu titta närmare på värdeerbjudandet kopplat till Dynamics 365 och vad det innebär ur ett kundperspektiv. Microsoft sammanfattar det själva enligt nedanstående bild:

2


• Purpose-built

Tanken är att kunden skall kunna starta i liten skala med Dynamics 365 genom att endast aktivera den eller de affärsapplikationer som passar en viss roll eller industri. Organisationer kan därmed börja med att endast betala för denna applikation, för att sedan koppla på ytterligare applikationer i takt med att man flyttar processer till molnet. Denna vision återspeglas i licensmodellen där man exempelvis kan betala för applikationen Sales som spänner över funktioner som normalt sätt både återfinns i ett CRM- och ERP-system.

• Productive
Produktivitet i form av familjära verktyg som användaren fort kan ta till sig har alltid varit en av nyckelargumenten för Dynamics, och så även för Dynamics 365. Genom att koppla samman strukturerad data från CRM- och ERP-systemet, tillsammans med ostrukturerad data från övriga Office 365 produkter och tillgängliga sammarbetsplattformar, kan information spridas på ett effektivt sätt genom organisationen.

• Intelligent
En affärsapplikation injicerad med big data samt avancerad analys från Power BI som annars endast är tillgängligt i externa beslutstödsprodukter gör Dynamics 365 oerhört attraktivt. Detta sätter även fingret på en av de stora utmaningarna med traditionella affärssystem som länge varit bra på att lagra transaktioner, men som varit hopplöst efter när det kommer till att presentera analyser samt rekommendationer baserat på tillgängligt data. Kort och gott innebär detta att gå från data till beslut och åtgärd.

• Adaptable
Eftersom Dynamics 365 levereras som en molntjänst i Azure kommer det med de typiska fördelarna i form av skalbarhet och stöd för utbyggnad i takt med att affären förändras. Vidare behöver man inte dimensionera en serverpark för att hantera peak-försäljning som kanske endast förekommer ett fåtal gånger per år. Istället betalar man för vad man behöver och kan skala upp prestanda på timnivå för att tillgodose specifika behov.

Syftet med detta inlägg var att ge en introduktion till Dynamics 365 och det värdeerbjudande som lanseringen innefattar. Vi kommer i framtida inlägg titta närmare på varje komponent i syfte att tydliggöra vad det faktiskt innebär och ge konkreta exempel på tillämpning.

Inledningsvis kommer fokus att ligga på Dynamics 365 for Operations, det vill säga tidigare ”Dynamics AX”. Framöver kommer vi även diskutera fler tjänster i Dynamics 365 sviten.